ระบบรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิก กบข. MCS-WEB
 


ยื่นขอรับเงินล่วงหน้าผ่านระบบ e-pension    11/08/2558
กบข. ขอเชิญชวนส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ล่วงหน้า สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558 (พ้นสภาพวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   อ่านต่อ...  
การพ้นสภาพของสมาชิก UNDO    03/08/2558
สมาชิกที่ยื่น UNDO และได้รับการอนุมัติ จะพ้นสภาพจาก กบข. ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558   อ่านต่อ...  
ด่วน !!! การนำส่งเงินของสมาชิกที่ UNDO    10/07/2558
สมาชิก กบข. ที่ยื่นเรื่อง UNDO เพื่อขอกลับไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. 2494 หน่วยงานต้องนำส่งเงินของสมาชิกดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558   อ่านต่อ...  
สำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประจำปี 2558    09/07/2558
ด้วย กบข. มีโครงการประเมินผลความพึงพอใจ ประจำปี 2558 เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...  

อ่านข่าวย้อนหลัง
   
โปรดกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 
     
ลืมรหัสผ่าน/รหัสผ่านหาย
Link
:: Download คู่มือการขอถอนคืนเงินจาก
กบข. ในระบบ MCS-Web
:: Download คู่มือ MCS Web
:: Download คู่มือ ออมเพิ่ม
:: Download คู่มือ การปรับอัตราเงินเดือนจาก Text File
:: Download คู่มือ การจัดกลุ่มใบแจ้งยอด
:: Download คู่มือ การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ผ่านระบบ e-pension
:: แบบฟอร์ม MCS Web
:: แบบฟอร์มและใบคำร้อง อื่นๆ

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทร.  0-2636-1000  โทรสาร  0-2636-0603,  0-2636-0848