ระบบรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิก กบข. MCS-WEB
 


ยื่นขอรับเงินเกษียณล่วงหน้า    23/08/2559
กบข. ขอเชิญส่วนราชการยื่นขอรับเงินล่วงหน้าให้แก่สมาชิก   อ่านต่อ...  
" แบบสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ 2559"    12/07/2559
ด้วย กบข. มีโครงการสำรวจความพีงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการประจำปี 2559   อ่านต่อ...  

อ่านข่าวย้อนหลัง
   
โปรดกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 
     
ลืมรหัสผ่าน/รหัสผ่านหาย
Link
:: Download คู่มือการขอถอนคืนเงินจาก
กบข. ในระบบ MCS-Web
:: Download คู่มือ MCS Web
:: Download คู่มือ ออมเพิ่ม
:: Download คู่มือ การปรับอัตราเงินเดือนจาก Text File
:: Download คู่มือ การจัดกลุ่มใบแจ้งยอด
:: Download คู่มือ การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ผ่านระบบ e-pension
:: แบบฟอร์ม MCS Web
:: แบบฟอร์มและใบคำร้อง อื่นๆ

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทร.  0-2636-1000  โทรสาร  0-2636-0603,  0-2636-0848