ระบบรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิก กบข. MCS-WEB
 


การหยุดนำส่งเงินให้ กบข. ของสมาชิกที่ UNDO    28/09/2558
กรมบัญชีกลาง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว.328 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558   อ่านต่อ...  
Portal พันธมิตรตัวแทน    28/09/2558
ช่องทางใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.   อ่านต่อ...  
การพ้นสภาพของสมาชิก UNDO    03/08/2558
สมาชิกที่ยื่น UNDO และได้รับการอนุมัติ จะพ้นสภาพจาก กบข. ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558   อ่านต่อ...  

อ่านข่าวย้อนหลัง
   
โปรดกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 
     
ลืมรหัสผ่าน/รหัสผ่านหาย
Link
:: Download คู่มือการขอถอนคืนเงินจาก
กบข. ในระบบ MCS-Web
:: Download คู่มือ MCS Web
:: Download คู่มือ ออมเพิ่ม
:: Download คู่มือ การปรับอัตราเงินเดือนจาก Text File
:: Download คู่มือ การจัดกลุ่มใบแจ้งยอด
:: Download คู่มือ การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ผ่านระบบ e-pension
:: แบบฟอร์ม MCS Web
:: แบบฟอร์มและใบคำร้อง อื่นๆ

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990  ถนนพระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทร.  0-2636-1000  โทรสาร  0-2636-0603,  0-2636-0848