ข่าวสาร MCS-WEB ทั้งหมด
 
 

                                                                                                                                                                                  
 
ปรับปรุงระบบขอถอนคืนเงิน MCS-WEB    08/12/2560
กบข. อยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   อ่านต่อ...  
การนำส่งเงิน MCS-WEB ในเดือนธันวาคม 2560    06/12/2560
หน่วยงานที่จัดทำงานในระบบ MCS-WEB   อ่านต่อ...  
รับใบแจ้งยอดทาง e-mail    29/09/2560
กบข.เปิดให้สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียเพื่อรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีได้ทาง e-mail   อ่านต่อ...  
ปิดการใช้งานระบบ MCS-WEB    05/04/2560
ปิดการใช้งานระบบ MCS-WEB ตั้งแต่ วันที่ 13 เมษายน 2560 ถึง   อ่านต่อ...  
การจัดทำข้อมูลเดือน ธ.ค.2559    09/12/2559
แจ้งเรื่องการจัดทำข้อมูล และการโอนเงินในเดือน ธันวาคม 2559   อ่านต่อ...  
ยื่นขอรับเงินเกษียณล่วงหน้า    23/08/2559
กบข. ขอเชิญส่วนราชการยื่นขอรับเงินล่วงหน้าให้แก่สมาชิก   อ่านต่อ...  
" แบบสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ 2559"    12/07/2559
ด้วย กบข. มีโครงการสำรวจความพีงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการประจำปี 2559   อ่านต่อ...  
เตรียมรับใบแจ้งยอดประจำปี 2558    08/02/2559
กบข. ได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดประจำปี 2558 แล้ว   อ่านต่อ...  
งดให้บริการระบบ MCS-WEB ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558    24/12/2558
เนื่องด้วย กบข. จะปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์   อ่านต่อ...  
ติดต่อฝ่ายทะเบียน กบข. ในกรณีเร่งด่วน    09/12/2558
เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้จัดกิจกรรม   อ่านต่อ...  
12345678910